ECL štítok, skladací alebo listovateľný

s rozšíreným informačným obsahom pomáha výrobcovi a distribútorovi pri predaji produktov, zvyšuje spokojnosť zákazníka, jeho použitie môže znižovať aj náklady na balenie.
ECL label
Stále viac zákazníkov má požiadavku, aby ako súčasť balenia, získal dostatočné a kvalitné informácie o zakúpenom výrobku, o jeho zložení, presnom použití, o pôvode výrobku, o jeho pravosti atď. Táto ochrana záujmov spotrebiteľov je podporená mnohými domácimi a európskymi právnymi predpismi. Je to prioritou pre farmaceutický priemysel (2011/62/EU, t.j. smernica proti falšovaniu liekov a Delegated Act), ale nezaostáva ani chemický priemysel (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1272/2008/ES, t.j. nariadenie CLP), ani potravinársky priemysel (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 ). Na základe toho posledného potraviny môžu byť uvedené na trh v členskom štáte EÚ iba v prípade, ak ich označenie v jazyku štátu bude obsahovať v zrozumiteľnej a dobre čitateľnej forme rozsiahle informácie pre zákazníkov, ako to vyžaduje nariadenie.
Na obale musí byť miesto pre tlačené informácie. Tam, kde je málo miesta a/alebo je veľké množstvo informácií, ktoré majú byť oznámené, najrôznejšie verzie ECL štítkov - ktoré môžu byť štítky v podobe bookletu, rozkladacie alebo listovateľné, ako kniha - budú schopné tento problém vyriešiť.
Je k dispozícii nespočetné množstvo ECL štítkov, ECL etikiet, ECL nálepiek. Lisovateľným ECL štítkom môže byť listovateľná etiketa alebo listovateľná nálepka, ale existuje aj rozkladací štítok, respektíve rozkladacia etiketa, rozkladacia nálepka, alebo rozkladací štítok. Namiesto rozkladacích riešení, ako je okrem štítku aj rozkladacia etiketa, respektíve rozkladacia nálepka, v závislosti od dopytu sme k dispozícii zákazníkom aj listovateľnými booklet štítkami, pod iným názvom booklet etiketami alebo booklet nálepkami. Tieto produkty sú niekedy nazývané aj ako skladacie štítky, skladacie etikety, alebo skladacie nálepky. Názov propagačnej verzie, ktorá sa môže používať v hre o ceny, je kupónový štítok. Mnoho priemyselných subjektov si uvedomovalo už výhody inteligentného štítku, alebo ako ho niektorí ľudia poznajú - multipage label. Mnohostranné štítky, respektíve mnohostranné etikety, mnohostranné nálepky sú štítky, respektíve etikety, alebo podľa dopytu nálepky s viacerými vrstvami, ktoré sú mnohostranné nie len svojím menom, ale aj možnosťami používania ponúkajú mnohostranné riešenia pre výrobcov a distribútorov v najrôznejších priemyselných odvetviach.
Na rozdiel od používateľov ECL štítkov a booklet etikiet, alebo pod iným názvom multipage label, používatelia tradičných samolepiacich etikiet sa stretávajú s mnohými problémami, ako príklady možno uviesť, okrem iného:
 • veľkosť výrobku nedovoľuje zobrazenie množstva požadovaných informácií na štítku
 • v prípade produktov určených do viacerých jazykových oblastí výrazne zvyšuje náklady použitie samostatného štítku pre každý jazyk
 • popri značnom množstve povinných informácií na etikete nezostane dosť miesta na umiestnenie atraktívnej grafiky, ktorá reprezentuje imidž príslušného výrobcu/distribútora
 • produkt nedokáže dostatočne na seba upútať pozornosť atď.

Mnohostranný štítok, mnohostranná etiketa a mnohostranná nálepka

booklet label
CODEX Zrt. ponúka riešenie na tieto problémy neustálym rozvojom Extended CODEX Label (ECL® štítku) a jeho unikátnou výrobou v Maďarsku. ECL štítok/booklet štítok s inovatívnym dizajnom, pod národnou ochranou dizajnu je mnohostranný štítok, to znamená, mnohostranný samolepiaci štítok, známy aj pod názvom leaflet label, či fold-out label, alebo aj pod názvom multipage label. Možno niekto ešte nepozná štítky s viacerými vrstvami alebo viacerými stranami, hoci na riešenie vyššie uvedených problémov by potreboval rozkladacie štítky, skladacie štítky, alebo listovateľné štítky.

Viacstránkové štítky, viacstránkové etikety alebo viacstránkové nálepky

ECL štítok je schopný znásobiť plochu pre umiestnenie informácií tradičného samolepiaceho štítku rovnakej veľkosti, preto multipage label v požadovanej miere znásobí množstvo informácií, ktoré môžu byť zobrazené na booklet štítku. V posledných rokoch sme ešte nestretli požiadavku zákazníka na booklet štítky, ktoré by sme neboli schopní splniť vďaka nášmu vývojárskemu tímu zameranému na splnenie zákazníckych požiadaviek na viacstránkové štítky. Ďalšiu záruku v tomto ohľade poskytujú aj 4 najmodernejšie, automatizované linky na výrobu jedinečných ECL štítkov / booklet štítkov, ktorých spoločná kapacita patrí do európskej špičky. Pre mnohých našich objednávateľov spomedzi najväčších multinacionálnych spoločností práve táto kvalita a bezpečnosť výroby má prvoradý význam.
Kontaktujte nás, ak potrebujete mnohostranné štítky alebo viacvrstvové štítky buď v rozkladacom, listovateľnom, alebo v skladanom prevedení, alebo ak hľadáte multipage label, leaflet label, prípadne fold-out label, resp. na propagáciu vášho výrobku kupónový štítok, ale aj vtedy, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ECL štítkov alebo iných riešení bookletov!

Riešenie skladaných ECL štítkov / booklet štítkov
Fold-out label

Skladacie štítky

Bound label

Listovateľné štítky

Charakteristické štruktúry rozkladacích ECL štítkov / booklet štítkov
Fold-out, laminated label

Skladacie laminované štítky

Bound, laminated label

Listovateľné laminované štítky

Fold-out, non-laminated label

Skladacie nelaminované štítky

Bound, non-laminated label

Listovateľné nelaminované štítky

Samolepiaca podložka: V prípade ECL štítkov úlohou samolepiacej podložky je zabezpečiť lepiacu nosnú plochu pre zošitovú časť. To zaručuje správne uchytenie štruktúry štítkov na označenom produkte. Pre túto funkciu sú vhodné všetky známe samolepiace základné materiály (papier alebo plast). Pri výbere vhodnej samolepiacej podložky a základného lepidla sa odporúča zvážiť podmienky použitia a označovania. Samolepiaca podložka môže byť buď priehľadná, alebo tlačená, či bez tlače. Tlač sa dá vyhotoviť postupom flexo, sitom, digitálnym postupom, alebo ich kombináciou.
Zošitová časť: Úlohou zošitovej časti viacstránkových štítkov je zobrazenie rozšíreného informačného obsahu ECL štítkov / booklet štítkov s požadovaným množstvom vytlačených stránok. Táto požiadavka predstavuje väčšinou 36 stránok, ale už sme vyrobili aj 120-stranové ECL štítky. Najmenší počet strán predstavuje jednolistové, dvojstranné prevedenie. ECL štítky / zošitové časti bookletov môžu byť vytvorené ako skladacie leaflety, alebo listovateľné zošity. Strany toho posledného môžu byť spojené lepením, šitím alebo hoci aj zošívaním. Pri použití zošitovej časti skladacieho typu dizajnový prvok prechádzajúci cez stránky umožňuje slobodnejšie grafické stvárnenie, zatiaľ čo pri použití listovateľnej zošitovej časti pri vytvorení grafického návrhu je nutné myslieť na dvojice po sebe nasledujúcich stránok. Ak je viac, ako 12 stránok, listovateľný dizajn v podobe zošitu poskytuje ľahšie, pre užívateľa príjemné použitie. V prípade vytvorenia užívateľsky najpríjemnejších štruktúr ECL štítkov / booklet štítkov ľahké otvorenie a zatvorenie zošitovej časti umožňuje otváracie uško vytvorené razením do zošitovej časti. Zošitová časť bude presne pripevnená k podkladovej samolepiacej podložke a jej vytlačenej grafike. Toto sa môže uskutočniť zospodu, použitím lepidla umiestneného na požadovanom mieste a v tvare a/alebo zvrchu použitím samolepiacej laminovacej fólie. Druhá z nich je vhodná na výrobu ECL štítkov / booklet štítkov s kolekciou nálepiek. Zošitová časť sa vytlačí viacfarebným klasickým alebo UV-suchým ofsetom a/alebo digitálnym postupom. V rámci výroby, pri výbere základných materiálov zohľadňujeme požiadavky priemyselného odvetvia (použitie v potravinárskom, respektíve farmaceutickom priemysle atď.), v súlade s požiadavkami zákazníkov.
Laminovacia samolepiaca fólia: V prípade ECL štítov funkciou samolepiacej laminovacej fólie je zachytenie zošitovej časti, ktorá je umiestnená pod ňou, aby sa zošitová časť dala otvoriť, pritom vytvorenej štruktúre booklet štítku poskytuje aj estetický vzhľad, fyzickú ochranu, obmedzenú odolnosť proti vode. Laminovacia samolepiaca fólia je väčšinou na báze plastu, priehľadná a netlačená. Ak to aplikácia vyžaduje, môže byť samozrejme aj na papierovej báze, viacfarebné flexo, tlačené sitom alebo digitálnym postupom. Pri niektorých konštrukčných riešeniach môže byť laminovacia samolepiaca fólia aj vynechaná. V tomto prípade je zošitová časť prichytená k samolepiacej podložke zospodu, lepením.
Ak poznajú presné požiadavky na používanie, kolegovia, ktorí sa zaoberajú vývojom produktov v našej spoločnosti, vždy nájdu dizajn ECL štítku, ktorý Vám najviac vyhovuje svojou formou a konštrukciou.
Ciele a úlohy pri vývoji našich špeciálnych štruktúr ECL štítkov:
 • poskytnúť funkčné riešenie,
 • splniť podmienky používania u zákazníka,
 • zohľadniť všetky špeciálne, individuálne požiadavky zákazníka,
 • zabezpečiť užívateľsky príjemné rozkladanie, skladanie a praktické použitie,
 • vyrábať s vysokou presnosťou a produktívne,
 • musí byť vhodné na štítkovanie vysokorýchlostným strojom,
 • poskytnúť priaznivý pomer ceny a hodnoty.
Niektoré nami vyvinuté ECL štítky/ booklet štítky
ECL sticker
booklet sticker
Štítok s možnosťou rozkladania do viacerých smerov, vyrobený zo skladacieho informačného materiálu
fold-out label
fold-out sticker
leporello etiketten
Použitie
Agrochémia, farmaceutický priemysel
Výhody
Forma a rozsiahly obsah predchádzajúceho výtlačku môže zostať, ale pomocou samolepiacej časti sa môže naštítkovať aj na škatuľu, na výrobok, hoci aj so štítkovacím strojom. S týmto riešením sa výtlačok obsahujúci požadované informácie ani neskôr neoddelí od obalu, vždy bude po ruke.
Listovateľný štítok, odolný proti vode, chemikáliám, netrhavý
multilayer label
multilayer sticker
Použitie
Tam, kde je dôležité, aby boli všetky časti konštrukcie booklet štítku odolné proti vode (napríklad pri použití v automobilovom priemysle).
Výhody
Štítok, ani informácie v ňom nie sú počas používania poškodené. Spĺňa aj požiadavky na vonkajšie použitie.
Závesný skladací štítok
multipage label
multipage sticker
Použitie
V prípade malých výrobkov, kde okrem rozšírených informácií môže byť dôležité aj umiestňovanie výrobku na miestach predaja.
Výhody
Zjednodušenie existujúceho balenia v kombinácii s viacjazyčnou používateľskou príručkou, zároveň štítok spĺňa aj funkciou zachytenia.
Rozkladací štítok typu Wobbler
Použitie
Na predajných miestach v prípade reklamných aktivít, kde je hlavnou úlohou, aby štítok vzbudil záujem zákazníka o výrobok, atraktívne poukázal na rozdiely v porovnaní s výrobkom konkurencie a zároveň zabezpečil rozšírené informácie v požadovanom množstve.
Výhody
Je to dobrý spôsob, ako zvýšiť efektivitu propagácie. Napriek tomu, že plocha booklet štítku je iba čiastočne lepiaca a po nalepení jej prečnievajúca časť nepriľne k výrobku, dobre sa štítkuje aj štítkovacím strojom.
ECL štítok s uzavretou taškou
extended content label
extended content sticker
Použitie
Informačný zošit skladaný do viacerých smerov, ktorý sa umiestni do samolepiaceho sáčku s možnosťou vybratia.
Výhody
Poskytuje vodotesný uzáver a toto riešenie zaisťuje aj to, aby informačný materiál s potrebnými pokynmi sa neoddelil ani neskôr od balenia. Takto vytvorená štruktúra štítkov sa môže aplikovať štítkovacím strojom.
Skladaný alebo listovateľný štítok integrovaný na tradičnom štítku
multiply label
multiply sticker
Použitie
Časť tradičného štítku, na ktorý si zvykli kupujúci, bola premenená na booklet štítok, aby potrebné dodatočné informácie boli v ňom čitateľne uvedené.
Výhody
Je to lacnejšie riešenie, ako premeniť predtým používaný tradičný štítok na booklet štítok. Vzhľad obalu výrobku sa takmer nemení. Pre kupujúcich to nie je zavádzajúce, pretože ľahko rozpoznávajú predtým už známy tradičný štítok a súvisiaci produkt.
ECL štítok / booklet štítok k odtrhnutiu so skrytým kódom
coupon label
coupon sticker
Použitie
Pre hry o ceny integrované do štítku.
Výhody
Bez poškodenia sa nedajú sprístupniť žiadne skryté informácie. Môže sa doplniť množstvom dodatočných prvkov, ako aj bezpečnostných prvkov proti falšovaniu, aby sa zabezpečila účinná ochrana produktu.
Bezpečnostný ECL štítok / booklet štítok
Použitie
Odporúčame v prípade samolepiacich štítkov, kde na jednej strane má byť umiestnené veľké množstvo informácií na malej ploche, na druhej strane sa má riešiť ochrana výrobku.
Výhody
Zvýšenie prestíže produktu, ochrana produktu, ochranu spotrebiteľa a podpora dôvery zákazníka.
Veľmi malý skladací štítok
fold-out label
fold-out sticker
Použitie
Potreba rozšíreného obsahu informácií v prípade produktov extrémne malých rozmerov.
Výhody
Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek priemyselného odvetvia
Zberateľný, prelepiteľný ECL štítok / booklet štítok s nálepkou
Leporello etiketten
multilayer label
multilayer sticker
Použitie
V oblasti propagácie a logistiky, ako aj vo farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle
Výhody
Propagácia nakupovania, kreatívne propagačné príležitosti, nové logistické riešenia

Naše priemyselné referencie v oblasti ECL štítkov / booklet štítkov
1. Potravinársky priemysel
2. Výživové doplnky
3. Farmaceutický priemysel
4. Zdravie zvierat
5. Agrochemický priemysel
6. Osivo
7. Chemický priemysel pre domácnosť
8. Osobné hygienické výrobky
9. Automobilový priemysel
10. Výroba batérií
11. Minerálne a motorové oleje
12. Farby, laky
13. Bytové zariadenie
14. Zábavná elektronika
15. Podpora nákupu (vo všetkých odvetviach)
Naše medzinárodné ocenenia, uznania
Požiadajte o našu ponuku na telefónnom čísle +36-30-194-5428, alebo e-mailom na adrese offer@codex.hu! Kontaktuje nás, odpovieme hneď!
ECL® štítok Vám ponúka atraktívne a praktické riešenie:

MOŽNOSŤ KOMUNIKÁCIE VIACJAZYČNÝ TEXT

POKYNY ČITATEĽNÁ VEĽKOSŤ TEXTU ZĽAVA

ZVÝŠENIE POVEDOMIA POPIS O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKCIA

KREATÍVNE PRÍLEŽITOSTI MERATEĽNÝ MARKETING

HRA O CENY INFORMÁCIE O VÝROBKU

OCHRANA VÝROBKU POPIS BEZPEČNOSTI GARANCIA

• Unique graphic designs
• Production mock-ups
• Technical consultation
• Consultancy for mandatory label content (national and international)
• Personalization
• Security printing
• Protection against forgery
• ‘Just in Time’ service
• Individual converting
• Labeling or its arrangement
• Distribution of labeling machines
• Storage
• Delivery
Booklet labelBooklet label

Booklet label

  Fold-out labelFold-out label

Fold-out label

Multipage labels with collectible stickers insideMultipage labels with collectible stickers inside

Multipage labels with collectible stickers inside

Coupon labels offering discountsCoupon labels offering discounts

Coupon labels offering discounts

Multipage labels with opening tabsMultipage labels with opening tabs

Multipage labels with opening tabs

Multilayer labelMultilayer label

Multilayer label

Stickers that open along a perforation lineStickers that open along a perforation line

Stickers that open along a perforation line

Multilayer promotional stickersMultilayer promotional stickers

Multilayer promotional stickers

Leaflet labelLeaflet label

Leaflet label

Fold-out labelsFold-out labels

Fold-out labels

Multipage foldable booklet labelsMultipage foldable booklet labels

Multipage foldable booklet labels

Multipage agrochemical labelsMultipage agrochemical labels

Multipage agrochemical labels