A CODEX Zrt. számára kiemelkedő jelentőséggel bír az adatok biztonsága, azok fizikai és informatikai védelme.

Ennek megfelelően működésünk valamint az általunk kialakított ellenőrzési rendszer tekintetében érvényesítjük és alkalmazzuk a nemzetközi, illetve nemzeti biztonsági szabványok előírásait és elvárásait, gondoskodva az általunk kezelt illetve tudomásunkra jutott adatok fizikai és szoftveres védelméről.

Munkatársaink kiválasztása során – többek között az adatok biztonsága érdekében – fokozott gondossággal járunk el, alapvető követelményként érvényesítve a megbízhatóságot. Cégünk valamennyi munkavállalójától megköveteljük a fegyelmezett magatartást, a magas szakmai színvonalú munkavégzést, a termékért való fokozott felelősségvállalást valamint az adatok biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű titoktartást.

Rendelkezünk mindazokkal a technikai berendezésekkel, technológiákkal és anyagokkal, valamint azon vállalatirányítási és ellenőrzési rendszerrel, amelyek a gyártás minden fázisában biztosítják az adatok védelmét.

A termelést és ellenőrzést támogató informatikai rendszert, annak kapcsán a jogosultsági szinteket, az adatokhoz való hozzáférést akként alakítottuk ki és úgy szabályoztuk, hogy megfeleljünk a nemzetközi és nemzeti adatvédelmi követelményeknek.

A zárt rendszerű gyártási folyamat, a vállalatirányítási rendszerünk által támogatott folyamatos nyomon követés és a visszakereshetőség biztosítja a legmagasabb színvonalú adatvédelmet.

Kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra az információbiztonság, melyet az általunk bevezetett, fenntartott és folyamatosan fejlesztett ISO 27001 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer működtetése biztosít.

Az adatok biztonsága azonban csupán egyik pillére az általunk nyújtott biztonságnak, melynek további pillére a gyártás biztonsága, a minőségbiztosítás és a termékek biztonsága. Mindezek együttesen és egységes egészként szolgálják megrendelőink biztonságát és termékeink versenyképességét.